Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Vstavba výťahov v bytovom dome na ul. Astrová 761/22, 24, 26, 28, 30, 32, Bratislava

Zverejnené: 18.07.2019 – 5.08.2019
Značka: SU/CS 9142/2019/3/JAH-110
Popis: Deň doručenia: 02.08.2019