Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Ondavská" - katastrálne územie Nivy, Bratislava - Slovak Telekom, a.s.

Zverejnené: 17.07.2019 – 2.08.2019
Značka: OU-BA-OVBP2- 2019/17587/MES
Popis: Deň doručenia: 01.08.2019