Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INS_FTTH_BA_Turčianska" pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s.

Zverejnené: 16.07.2019 – 1.08.2019
Značka: OU-BA-OVBP2-2019/17586/MES
Popis: Deň doručenia: 31.07.2019