Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD" - nová stavba - zamedzenie šíreniu kontaminácie

Zverejnené: 12.07.2019 – 30.07.2019
Značka: SÚ/CS 4498/2019/22/MAM-23
Popis: Deň doručenia: 29.07.2019