Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu Košická 16, 18 a Oravská 2, 4 Bratislava - zmena dokončenej stavby - rekonštrukcia objektu

Zverejnené: 3.07.2019 – 19.07.2019
Značka: SÚ/CS 2814/2019/4/ZSO-107
Popis: Deň doručenia: 18.07.2019