Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - predlžuje lehotu - na doplnenie podania do 30. 09. 2019 - územie bývalej skládky chemického odpadu CHZJD - na rozhraní katastrálneho územia Ružinov a katastrálneho územia Vrakuňa, Bratislava

Zverejnené: 2.07.2019 – 18.07.2019
Značka: č. 1632/8462/2016/23/SU/JG
Popis: Deň doručenia: 17.07.2019