Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 21 - ,,SKLADOVÁ HALA" - ul. Stará Ivanská cesta, Trnávka, Bratislava

Zverejnené: 2.07.2019 – 18.07.2019
Značka: SÚ/CS 4597/2019/2/KIL-21
Popis: Deň doručenia: 17.07.2019