Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bytový dom - ,,Obnova bytového domu" - Svätoplukova 12, 14, 16 v Bratislvave - zmena dokončenej stavby

Zverejnené: 2.07.2019 – 18.07.2019
Značka: SÚ/CS 5749/2019/5/ZSO-94
Popis: Deň doručenia: 17.07.2019