Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred dokončením - ,,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Zverejnené: 28.06.2019 – 16.07.2019
Značka: 16197/2019/SCDPK/51804
Popis: Deň doručenia: 15.07.2019