Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - vydáva - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave

Zverejnené: 27.06.2019 –
Značka: SÚ/CS 3425/2019/23/MER-20
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: