Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor I. etapa - IO 06 NN rozvody II. fáza - Bajkalská ulica v Bratislave - novostavba - inžinierska stavba - miestny rozvod elektriny

Zverejnené: 26.06.2019 –
Značka: SÚ/CS 4311/2019/11/ESK/MER-106
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: