Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM" - Trnavská cesta č. 70 v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 19.06.2019 –
Značka: SÚ/CS 3012/2019/8/MAM-18
Popis: do doby právoplatnosti rozhodnutia
Prílohy: