Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní - CityPark Ružinov - byt č. 217 - A - Plynárenská ulica 3D v Bratislave

Zverejnené: 12.06.2019 – 28.06.2019
Značka: SÚ/CS 2958/2019/10/ZSO-98
Popis: Deň doručenia: 27.06.2019