Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - SO.IS.105.1 Šagátová - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. - ,, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy"

Zverejnené: 12.06.2019 – 28.06.2019
Značka: MAGS SSU 43474/2019/350191-4/Hu
Popis: Deň doručenia: 27.06.2019