Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia : ,,Výstavba mobilnej betonárne - Bratislava - Prístav"

Zverejnené: 15.05.2019 –
Značka: SÚ/CS 2942/2019/10/MSU
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: