Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu a Výzva orgánu štátneho stavebného dohľadu - Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu: ,,Nadstavba bytového domu Cyrilova 3, 5, 7 a 9, Bratislava"

Zverejnené: 15.05.2019 – 31.05.2019
Značka: SU/CS 5221/2019/5/MAM
Popis: Deň doručenia: 30.05.2019