Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom na Piesku - novostavba, 1508/1, 7, 13, 14

Zverejnené: 14.05.2019 – 30.05.2019
Značka: SÚ/CS 4509/5/2019/HST
Popis: Deň doručenia: 29.05.2019