Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - Polyfunkčný objekt Seberíniho, Seberíniho ulica v Bratislave

Zverejnené: 14.05.2019 –
Značka: SÚ/CS 7951/2019/8/MER-70
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: