Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Rozhodnutie, stavebné povolenie, ,,Úprava križovatky Galvaniho - Na križovatkách"

Zverejnené: 15.04.2019 – 2.05.2019
Značka: MAGS SSU 51101/2018/33727/2019/105789-11/Hu
Popis: deň doručenia: 30.4.2019