Úradná tabuľa

Sekcia: Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o prijímani detí na predprimárne vzdelávanie MŠ

Zverejnené: 12.04.2019 –
Popis: Pripomienky je možné zasielať do 22. 4. 2019
Prílohy: