Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolaní voči rozhodnutiu o umiestnení stavby ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06"

Zverejnené: 8.02.2019 – 26.02.2019
Značka: 83/5260/2019/STA/Mys
Popis: deň doručenia: 25.2.2019