Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania, dostavba polyfunkčného objektu

Zverejnené: 8.02.2019 – 26.02.2019
Značka: SU/CS 3470/2019/3/JAV/MER
Popis: deň doručenia: 25.2.2019