Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie-Obnova bytového domu Azovská 2, Niťová 1

Zverejnené: 5.02.2019 – 21.02.2019
Značka: SU/CS 2626/2018/3/LGS-15
Popis: deň doručenia: 20. 02.2019