Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Rozhodnutie Ministerstva číslo 4/2019

Zverejnené: 7.02.2019 – 25.02.2019
Značka: 07120/2019/SL/09041-M
Popis: deň doručenia: 22.02.2019