Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Rozhodnutie zastavuje konanie o zmene stavby pred jej dokončením ,,Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz"

Zverejnené: 7.02.2019 – 25.02.2019
Značka: 0454/2019/SCDPK/07130
Popis: deň doručenia: 22.02.2019