Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Rozhodnutie povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením ,,Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Zverejnené: 7.02.2019 – 25.02.2019
Značka: 04546/2019/SCDPK/01904
Popis: deň doručenia: 22.02.2019