Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - žiadosť o stavebné povolenie - OMNIA BUSINESS CENTER

Zverejnené: 6.02.2019 – 11.07.2019
Značka: SU/CS 2952/2019/3/SIV
Popis: Právoplatné: 18.06.2019