Úradná tabuľa

Sekcia: Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 1/2019

Zverejnené: 5.02.2019 – 20.02.2019
Popis: o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov