Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - oznamuje začatie stavebného konania, PHAROS Bratislava, Letisko - západ, časť ,,F" - križovatka Galvániho ul. - Ivánska cesta, etapa ,,B" Rozšírenie Ivánska

Zverejnené: 5.02.2019 – 21.02.2019
Značka: MAGS SSU 33968/2019/477473-2/Hu
Popis: deň doručenia: 20.2.2019