Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania - Technická infraštruktúra Galvániho

Zverejnené: 4.02.2019 – 20.02.2019
Značka: SU/CS 3412/2019/3/MER
Popis: deň doručenia: 19.02.2019