Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať, Nadstavby bytového domu Kvačalova 49-53 a Dulovo námestie 2 v Bratislave

Zverejnené: 4.02.2019 – 20.02.2019
Značka: SU/CS 3572/2019/3/JCU/AFE/HST/NER-17
Popis: deň doručenia: 19.2.2019