Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania, byt č. 14 na 4. poschodí bytového domu

Zverejnené: 4.02.2019 – 20.02.2019
Značka: SU/CS 955/2019/3/GME
Popis: deň doručenia: 19.2.2019