Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, Automatický sklad RAJO-Bratislava

Zverejnené: 11.01.2019 –
Značka: SU/CS 14322/2018/4/ESK
Popis: do doby právoplatného ukončenia územného konania
Prílohy: