Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá spočíva v predĺžení termínu dokončenia stavby do 31.12.2021

Zverejnené: 10.01.2019 – 28.01.2019
Značka: SU/CS 15569/2018/6/AJA-168
Popis: deň doručenia: 25.1.2019