Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje odstránenie, záhradná chata, terasa a časť chodníka

Zverejnené: 10.01.2019 – 28.01.2019
Značka: SU/CS 18248/2018/4/AJA-55
Popis: deň doručenia: 25.1.2019