Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Oresného úradu Bratislava, OC PRIEVOZ

Zverejnené: 8.01.2019 – 24.01.2019
Značka: OU-BA-OVBP2-2018/099748/ZAD
Popis: deň doručenia: 23.1.2019