Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Verejná vyhláška - Rozhodnutie povolenie, Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova Bratislava, č. 00 Sanácia enviromentálnej záťaže

Zverejnené: 8.01.2019 – 24.01.2019
Značka: OU-BA-OSZP2-2018/095213-GGL
Popis: deň doručenia: 23.1.2019