Úradná tabuľa

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ida Gašparová

Zverejnené: 8.01.2019 – 23.01.2019
Značka: 100005746/2019