Úradná tabuľa

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ľubomír Bažo

Zverejnené: 8.01.2019 – 23.01.2019
Značka: 100002211/2019