Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverjenenie - žiadosti o zverjenenie, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: OU-BA-OVBP2-2018/119698/GRJ
Popis: deň doručenia: 22.1.2019