Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Rozhodnutie - povoľuje, Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: 25839/2018/SCDPK-96745
Popis: deň doručenia: 22.1.2019