Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu, Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, Vetva G

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: 25704/2018/SCDPK/91191
Popis: deň doručenia: 22.1.2019