Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania, vertikálne prepojenie dvoch bytov situovaných z časti nad sebou

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: SU/CS 13470/2018/3/LWE
Popis: deň doručenia: 22.1.2019