Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Obnova bytového domu Ružová dolina 12, Bratislava

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: SU/CS 17368/2018/5/MER-169
Popis: deň doručenia: 22.1.2019