Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, LIDL Slovenská republika v.o.s.

Zverejnené: 7.01.2019 –
Značka: SU/CS 10935/2018/11/JAV/GME-164
Prílohy: