Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Narcisová 8

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: SU/CS 11537/2018/6/KDI-161
Popis: deň doručenia: 22.1.2019