Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" - Pribinova

Zverejnené: 26.06.2018 – 12.07.2018
Značka: 7383/24590/2018/STA/Mys
Popis: deň doručenia: 11.07.2018