Úradná tabuľa

Sekcia: Petície

Petícia proti plánovanej výstavbe BRICK PARK

Zverejnené: 30.03.2017 – 30.03.2027
Značka: CS/STAR/8711/2/2017
Prílohy: