Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Lidl, Slovenská republika v.o.s. - prístavba pekárne

Zverejnené: 13.02.2017 –
Značka: SU/CS 423/2017/1/AFE/JAV
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Prílohy: