Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - Schodisko na strechu - Pribinova ulica, Bratislava

Zverejnené: 9.02.2017 –
Značka: SU/CS 2462/2017/4/JAV
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Prílohy: